โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน "ผู้ป่วยปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทีมงานทบทวนเรียนรู้ มุ่งสู่รพ.คุณภาพ -รพ. คุณธรรม" เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการด้วยเครื่องมีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ติดตามเรา

Choose A Language เลือกภาษา

  1. การเจ้าหน้า/รับสมัครงาน
  2. พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักรังสีการแพทย์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ แจ้งผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่่อเลือกสรรเป็นนักงานราชการทั่วไปช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ รับสมัคร นวก.การเงิน+จพ.การเงิน คลิกรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่่วไป นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดาชนิด ๑ สาย จานวน ๔ เครื่อง ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิด 5 ไกสำหรับ icu
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ syring pump
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถึงขยะชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

next
prev
Saturday the 5th. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611378 โทรสาร 053 611408 E-mail address phh5801@health2.moph.go.th - Joomla Site Templates