โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน "ผู้ป่วยปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทีมงานทบทวนเรียนรู้ มุ่งสู่รพ.คุณภาพ -รพ. คุณธรรม" เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการด้วยเครื่องมีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ติดตามเรา

  1. การเจ้าหน้า/รับสมัครงาน
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
next
prev
Monday the 20th. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611378 โทรสาร 053 611408 E-mail address phh5801@health2.moph.go.th - Joomla Site Templates