หน้าแรก 

053-611378

เขียนโดย Joomla
หมวด:

23 - 24 กพ.2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้โปรแกรมความเสี่ยง

23 - 24 กพ.2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้โปรแกรมความเสี่ยง

 23 - 24 กพ.2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการ   อบรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้โปรแกรมความเสี่ยง ตามโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพประจำปี 2561   เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถรายงานความเสี่ยงผ่าน   โปรแกรมรายงานความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยง  ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคาร ส.ว  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยในวันที่ 23 กพ. เรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วไป ( Non Clinical Risk ) กลุ่มเป้า     หมายคือหน่วยงาน…
อ่านเพิ่มเติม