เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน CUP

cup อำเภอเมือง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สสอ.เมือง รพ.สต เครือข่าย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องช่วยหายใจ
กองทุน "เรื่องเล่าเช้านี้" เพื่อลมหายใจ มูลนิธิครอบครัวข่าว


ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักสังคมสงเคราะห์)
ประกาศสอบราคา ซื้อผ้าชนิดต่าง
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะพลาสติกขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด]
สอบราคาจะซื้อผ้าชนิดต่างๆ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด]
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด]
ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ
(31/10/56)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการประเมินสมรรถนเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป