หน้าแรก 

053-611378

เขียนโดย Joomla
หมวด:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางบกและทางอากาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางบกและทางอากาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางบกและทางอากาศ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าศึกษาดูงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางบกและทางอากาศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถณะบุคลากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์   ++ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก++
อ่านเพิ่มเติม