โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน "ผู้ป่วยปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทีมงานทบทวนเรียนรู้ มุ่งสู่รพ.คุณภาพ -รพ. คุณธรรม" เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการด้วยเครื่องมีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ติดตามเรา

  1. พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  2. การเจ้าหน้า/รับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถึงขยะชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ รับสมัคร นวก.การเงิน+จพ.การเงิน คลิกรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่่วไป นักเทคนิคการแพทย์
next
prev
Thursday the 28th. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611378 โทรสาร 053 611408 E-mail address phh5801@health2.moph.go.th - Joomla Site Templates