ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)
  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2566 เอกสาร1 เอกสาร2 เอกสาร3
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน 2566 อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ และปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบำบัดรักษา 5 ชั้นอ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…

รายการบัญชี/รายงานงบทดลอง

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานพนักงานบริการ และปฏิบัติงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด ให้เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30.นอ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 รายอ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 ราย อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…
 • ประกาศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน พนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ราย อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก…


ผู้บริจาค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และทีมบริหาร
รับมอบด้ามสลายต้อกระจกที่ได้รับบริจาคจาก คุณอภิมาศ อินทุสุต มูลค่า 300,000 บาท
โดยการประสานงานจาก

คุณศุทธาวดี รัฐประเสริฐ

คุณอภิมาศ อินทุสุตบริจาคเครื่องตรวจสิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลังของตาพร้อมวัดวิเคราะห์พื้นผิวกระจก
ตามูลค่า 3,500,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยการประสานงานของ คุณศุทธาวดี รัฐประเสริฐ

ทีมปั่น ปัน น้ำใจ ได้จัดโครงการปั่น ปัน น้ำใจ ครั้งที่ 9 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปั่นจากจังหวัดฉะเชิงเทราถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1,070 กิโลเมตร ยอดรวม 480,270.75 บาท

กลับสู่ด้านบน