เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน CUP

cup อำเภอเมือง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สสอ.เมือง รพ.สต เครือข่าย
ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบริการด้านผู้ป่วยและผู้รับบริการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ประกาศ รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการด้านผู้ป่วยและผู้รับบริการ จำนวน 1 ระบบ
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บเกล็ดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน_เรื่อง_สอบราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน_เรื่อง_สอบราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ [ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ
ประกาศ สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักสังคมสงเคราะห์)
ประกาศสอบราคา ซื้อผ้าชนิดต่าง
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะพลาสติกขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ [คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด]