คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกกล้ามเนื้อ ข้อ ระบบประสาท
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า และประชาชนทั่วไป
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน
และบริการเชิงรุก ประกอบด้วย

  • งานกายภาพบำบัด
  • งานกิจกรรมบำบัด
  • งานกายอุปกรณ์

สถานที่ติดต่อ : แผนกกายภาพบำบัด ห้องเบอร์ 29

เวลาปฏิบัติการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

คลินิกคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ตึกANC) วันอังคาร 9.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-611378 ต่อ 5029

กลับสู่ด้านบน