คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การให้บริการด้านแพทย์แผนไทย

  • การตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย
  • ให้การรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพร การนวด การประคบ การอบสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร
  • การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด กระตุ้นน้ำนมโดยการนวด ประคบสมุนไพร

การให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก

  • การฝังเข็ม

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
  • ให้การรักษาโดยการใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา

สถานที่ติดต่อ   ชั้น 1 อาคาร 50 ปี

เวลาทำการ  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น. และ นอกเวลาราชการ วันจันทร์ ,อังคาร เวลา 16.30 – 20.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  053-611378 ต่อ 5043

กลับสู่ด้านบน