23 - 24 กพ.2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

r1 23 - 24 กพ.2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการ   อบรมการบริหารความเสี่ยงและการใช้โปรแกรมความเสี่ยง ตามโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพประจำปี 2561   เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถรายงานความเสี่ยงผ่าน   โปรแกรมรายงานความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยง
 ส่งผลให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคาร ส.ว
 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยในวันที่ 23 กพ. เรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วไป ( Non Clinical Risk ) กลุ่มเป้า     หมายคือหน่วยงาน Back Office วันที่ 24 กพ. เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ( Clinical Risk ) กลุ่มเป้า   หมายเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย


r2 r3 r4