วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม ส.ว อาคาร ส.ว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

moph1
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม ส.ว อาคาร ส.ว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์


moph2 moph3