7 มีนาคม 2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแด่ผู้ถูกคุมประพฤติ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 นาย 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

ssw1 
 7 มีนาคม 2561 นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กล่าว   ต้อนรับและให้โอวาทแด่ผู้ถูกคุมประพฤติ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 นายโดย 
 การนำของประธานอาสาสมัครคุมประพฤตินายมานพ พิบูลอารักษ์ ( เฮียน้อย )และ
 นายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณคำปัน โรจน์มณีบรรพต ที่จะได้ร่วม
 เป็นจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์โดยการทำความ
 สะอาดรั้วและทาสีรั้วใหม่ภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะถึงวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาล
 ศรีสังวาลย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นี้ssw2 ssw3