วันที่ 9 มีนาคม 2561 รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์และทีมมูลนิธิ สร้างรอยยิ้มมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

chiva
วันที่ 9 มีนาคม 2561 รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์และทีมมูลนิธิ สร้างรอยยิ้มมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ เป็นจำนวน 624,000.-บาท โดยมีนพ.ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ
ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอขอบคุณทีมมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมา ณ โอกาสนี้