โครงการผ่าตัดหูสัญจร 

053-611378

เขียนโดย ssw
หมวด:

ssw10 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนคร   เชียงใหม่ และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท จัดทำโครงการผ่าตัดหูสัญจรขึ้นโดยมีกิจกรรม   ผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบ แก่ผู้ป่วยและ   ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยมารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 11 ราย โครงการนี้   คาด  ว่าจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ป่วยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้ไม่ต้องเสีย   เงิน เสียเวลามากในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆและยังได้รับการรักษาหรือ   ผ่าตัดได้เร็วขึ้นด้วย หากโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จะ   ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน อีกครั้งssw11 ssw12