บริการทางการแพทย์ 

053-611378

เขียนโดย ssw

ตารางการให้บริการ


ศัลยกรรมทั่วไป-ศัลยกรรมกระดูก
วัน ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก
จันทร์ -ผู้ป่วยนัด แทพย์วิเชียร
-ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป รายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
-ผูู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกรายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน

อังคาร -ผู้ป่วยนัด แทพย์ชวนชื่น
-ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป รายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
 
พุธ -ผู้ป่วยนัด แทพย์วิเชียร
-ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป รายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
-ผุ้ป่วยนัดดแพทย์ชีวา มั่งมีี
-ผูู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกรายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
พฤหัสบดี -ผู้ป่วยนัด แทพย์ชวนชื่น
-ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป รายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
-ผุ้ป่วยนัดดแพทย์ธรรมนูญ จันทรอำพร
-ผูู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกรายใหม่
-ผูป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน
ศุุกร์ -คลีนิกโรคถุงลมโป่งพอง หอบหืด -คลีีนิกโรคกระดูกพรุน ( เฉพาะวันที่ 1 ของเดือน )

ห้องตรวจ ตา หู คอ จมูก
วัน ห้องตรวจตา ห้องตรวจ หู คอ จมูก
จันทร์ ผ่าตัดตา ตรวจหู คอ จมูก
อังคาร ตรวจตา ผ่าตัด
พุธ ผ่าตัด ตรวจหู คอ จมูก
พฤหัสบดี ตรวจตา ผ่าตัด
ศุุกร์    

 

ห้องตรวจจิตเวช
วัน    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุุกร์    

 

แพทย์แผนไทย
ให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.45 - 11.00 และเวลา 13.00 - 15.00 น