ร้บเรื่องร้องเรียน 

053-611378

เขียนโดย ssw

ช่องทางการร้บเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้รับบริการส่งข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะการบริการ ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. Hotline เรื่องร้องเรียน 0-8825-21745
2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 0-5361-1378 ต่อ 2002
3. ไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ศูนย์รับเรืองร้องเรียน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน 58000
4. ร้องเรียนทาง internet 
29573102 2050880198484865 387167676584390004 n