แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

053-611378

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 
เรื่อง วันที่ประกาศ ไพล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง่ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง่ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง่ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง่ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561 Download
srisangwan