หมวดการร้องเรียน 

053-611378

หมวดการร้องเรียน

 
เรื่อง ไพล์
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ Download
คำสั่งโรงพยาบาลศรีสังวาลย์เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน 2561 Download
srisangwan