หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง 

053-611378

หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

 
เรื่อง ไพล์
แบบแสดงความบริสุทธิใจสนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกวิธีของหน่วยงาน Download
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ 2561 Download
srisangwan