เขียนโดย ssw
ฮิต: 1800

chiva

 วันที่ 9 มีนาคม 2561

รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ และทีมมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เพื่อนำไปสร้างประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ เป็นจำนวน 624,000 บาท

โดยมีนพ.ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เป็นผู้รับมอบทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขอขอบคุณทีมมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมา ณ โอกาสนี้