เขียนโดย ssw
ฮิต: 416

วันที่ 2 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นำโดย นายแพทย์ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

จัดกิจกรรม “workshop DIY ฝึกตัดเย็บหน้ากากอนามัยกันฝุ่นและเชื้อโรคแบบใช้ซ้ำ“

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการและความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยที่มากขึ้น

มีวิทยากรชุมชน อาจารย์อารีย์ ประดิษฐพันธ์ สอนปฏิบัติจริงได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่

ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ท่าน ทั้งนี้

บุคลากรและประชาชนยังได้ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าแก่โรงพยาบาลด้วย

เพื่อใช้ป้องกันบุคลากรขณะปฏิบัติหน้าที่DSC06666

DSC06579

DSC06581

DSC06585

DSC06587

DSC06590

DSC06591

DSC06597

DSC06598

DSC06606

DSC06608

DSC06633

DSC06711

DSC06609

DSC06710

DSC06643DSC06587