เขียนโดย ssw
ฮิต: 293

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เปิดให้บริการคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจาก การติดเชื้อ COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อจุดตรวจคัดกรอง หน้างานผู้ป่วยนอก อาคาร สว.

นอกเวลาราชการ ติดต่องานเวชระเบียน ห้อง 31

 

88307151 2546227198950160 3872601603680763904 o

89018337 2546226665616880 3900909788963274752 o

88270186 2546226978950182 3293619903143084032 o

88259184 2546226752283538 8666148026458308608 o

89135249 2546226682283545 253280483507437568 o