เขียนโดย ssw
ฮิต: 247

01 web

 

                  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดให้มีพิธีถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล นำโดยนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการศรีสังวาลย์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้                หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ร่วมถวายพระพร แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้ดำเนินการให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์            โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรบริเวณชั้น ๑ อาคารอาคาร สว. ด้วย

1114

1111

1112

1113

1115

1116

1117

1120

1121

1123

1126

1127

1128

1130

1131

1135