เขียนโดย ssw
ฮิต: 93
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
 
นายแพทย์ชีวา มั่งมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ถวายราชสักการะหน้าพระรูปหล่อของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และกล่าวอาเคียรวาทถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล

000103040506070809