ข่าวประกวดราคา 

053-611378

ข่าวประกวดราคา

เรื่อง วันที่ประกาศ ไพล์
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 Download
ประกวดคาราเครื่องวัดความดันลูกตา วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 Download
ตารางวงเงินราคากลางเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา วันอาทิตย์, 06 พฤษภาคม 2561 Download
srisangwan