ข่าวรับสมัครงาน 

053-611378

ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง วันที่ประกาศ Size ไพล์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 5438.94Kb Download
รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในระดับชำนาญการพิเศษ วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 2617.02Kb Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ นักสังคม วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 3431.54Kb Download
บัญชีรายชื่อผูู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการนักสังคมสงเคราะห์ วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 1397.74Kb Download
รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 4518.82Kb Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 3628.11Kb Download
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ-ตำแหน่งวิศวกรโยธา-และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 1546.49Kb Download
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ-ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 3509.13Kb Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิค วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 2639.76Kb Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561 1517.47Kb Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561 1579.64Kb Download
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  New! วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 1899.86Kb Download
srisangwan