โรงพยาบาลศรีสังวาลย์และเครื่อข่ายบริการสุขภาพ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน "ผู้ป่วยปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทีมงานทบทวนเรียนรู้ มุ่งสู่รพ.คุณภาพ -รพ. คุณธรรม" เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ Srisangwan Hospital provides quality, standard, credible, and trustworthy health services บริการด้วยเครื่องมีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ Services are done with medical equipment with quality and standards according to principles

ติดตามเรา

Choose A Language เลือกภาษา

  1. พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  2. การเจ้าหน้า/รับสมัครงาน
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ ครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิด ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดาชนิด ๑ สาย จานวน ๔ เครื่อง ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิด 5 ไกสำหรับ icu
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ syring pump
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว ถึงขยะชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบบรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และนักรังสีการแพทย์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ แจ้งผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่่อเลือกสรรเป็นนักงานราชการทั่วไปช่างเทคนิค นักรังสีการแพทย์
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักเทคนิคการแพทย์
ประกาศ รับสมัคร นวก.การเงิน+จพ.การเงิน คลิกรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่่วไป นักเทคนิคการแพทย์
next
prev
Thursday the 8th. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053611378 โทรสาร 053 611408 E-mail address phh5801@health2.moph.go.th - Joomla Site Templates