ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์